Podmienky používania a ochrana súkromia

Podmienky používania

 

Prehlasujete, že ste s podmienkamy oboznámený a budete ich dodržiavať. Podmienky sa teda vzťahujú na všetky osoby, ktoré vstúpia na internetové stránky alebo používajú internetové stránky Perfect.sk

 

Internetové stránky Perfect.sk sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon).

 

Internetové stránky Perfect.sk môžete používať bezplatne pre vašu osobnú potrebu. Akýkoľvek neoprávnený zásah, používanie, kopírovanie alebo napodobovanie častí sa zakazuje (Autorský zákon).

 

Perfect.sk má výlučné právo meniť podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, odmietnuť alebo obmedziť prístup na internetové stránky bez uvedenia dôvodu. Odporúčame čítať Podmienky pravidelne.

 

Perfect.sk nenesie zodpovednosť za správnosť a aktuálnosť informácií na internetových stránkach alebo z iných zdrojov, akékoľvek škody priame, nepriame alebo ušlý zisk spôsobené používaním alebo nemožnosťou použitia stránok.

 

Perfect.sk nenesie zodpovednosť za technické poruchy ako výpadok serveru, prevádzkové poruchy alebo iné podobné skutočnosti, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti internetových stránok.

 

 

Ochrana súkromia

 

Perfect.sk chráni Vaše osobné údaje a riadi sa zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z.

 

Vyhlasujete, že všetky informácie a osobné údaje, ktoré poskytujete prostredníctvom Internetových stránok Perfect.sk, poskytujete dobrovoľne.

 

Tieto Vami poskytnuté osobné údaje môžu byť využité na vnútorné potreby Perfect.sk, ochranu práv a priamy marketing.

 

Perfect.sk zhromažďuje údaje o Vašom pripojení a počítači ako IP adresu, typ a nastavenie prehliadača, operačný systém a iné parametre súvisiace s operačným systémom. Takto získané údaje sú používané štatistické účely a správneho fungovania internetovej stránky.

 

Naposledy aktualizované 21. 7. 2013

Naspísať článok Zverejniť správu Naspísať recenziu Pridať na TRH Položiť otázku v poradni Zverejniť udalosť
(0) Odpovede

Odpovede na Vaše otázky

Nemáte žiadne nové odpovede.

Pre načítanie údajov sa najskôr prihláste.

(0) Ponuky

Nové ponuky na trhu

Nemáte žiadne nové ponuky.

Pre načítanie údajov sa najskôr prihláste.

(0) Správy

Neprečítane správy

Nemáte žiadne nové správy.

Pre načítanie údajov sa najskôr prihláste.

(0) Udalosti

Udalosti vo Vašom okolí

Nie su žiadne nové udalosti.

Pre načítanie údajov sa najskôr prihláste.

Návrat hore